YA ALI MUSHKILKOSHA-NOHAY

Sayyada(S.A) Ka Sher
Moharram 1428 A.H (2007)

SAHIBE-BAYAZ : Akhtar Husain Lucknawi

KALAM : J. Fidvi Naqvi Lucknawi & J. Akhtar Husain Lucknawi
www.akhtarhusain.com

In Video

1. Sayyada(S.A) ka Sher aaraha hai...
LISTEN DOWNLOAD
2. Aye Laal mere Asghar...
LISTEN DOWNLOAD
3. Khutba-e-FidaK (In short)...
LISTEN DOWNLOAD
4. Shabe-Aashur,Roze Aashur...
LISTEN DOWNLOAD
5. Haye Ali-un-Naqi(A.S),
haye Hasan Askari(A.S)...
LISTEN DOWNLOAD