Slaget i Karbala
Bakgrund Och Budskap

Islams första månad är Muharram. Det nya året härleds inte med glädjefirandet utan härleds med tårar och slag mot bröstet. Muslimer, särskilt Shiamuslimer bär svarta kläder och samlas där de kan för att kunna från botten av sitt hjärta sörja tragedin i Karbala.

Under slutet av 600-talet e. Kr, i Damaskus regerade dåtidens diktator och tyrann, Yazid. Han begärde att alla muslimer skulle underkasta sig inför honom, som hot använde han sig av döden. De flesta blev livrädda och accepterade hans begäran. Dock var Yazid missnöjd, han visste att han inte skulle kunna få den totala makten för att regera förrän han får Imam Hussein (a.s) vid sin sida, som var dåtidens Imam efter muslimernas andra Imam, Imam Hassan (a.s).

På Yazids order svarade Imam Hussein (a.s):

– Jag kommer alltid att förneka din begäran Yazid. Du kommer aldrig att få mig att underkasta mig till dig, om det är någon jag böjer mig inför så är det Allah (s.w.t), om det är någon jag lyder så är det Allah (s.w.t).

– Yazid, på inga villkor kommer jag någonsin lyda dig, om det nu kostar mig mitt liv. Jag ska även då stå emot dig och kämpa för mänskligheten.

Yazid kände sig hotad och sände ut sin armé mot Imam Hussein (a.s). Han visste att nu när Imam Hussein (a.s) har förnekat allt det jag begärt finns det ingen annan utväg, han gav order att ta livet av Imam Hussein (a.s) och framföra Imams huvud inför honom. Yazid kände sig hotad eftersom han nu var medveten om att Imam Hussein (a.s) hade kraft i det Imam sade till honom.En annan orsak till fientligheten mot Imam Hussein (a.s) var Yazids hat för Imams Fader Imam Ali (a.s).

Imam Hussein (a.s) var medveten om att Yazid sänt ut en armé mot Medina, där Imam just då befann sig, Imam Hussein (a.s) visste även att de nu var blodtörstiga. Eftersom Medina varstaden där Profeten Mohammed och Imams mor, Heliga Fatema och Imams äldre bror Imam Hassan (a.s)var begravda ville inte Imam Hussein (a.s) att det skulle krigas och spillas blod i den heliga staden, och begav sig därför därifrån mot staden Mecka för att utföra pilgrimsfärden Hajj men Yazids armé var hack i häl och efterföljde Imam överallt. Inte ens heliga staden Mecka var säker för Imam som inte ens fick utföra sin pilgrimsfärd utan var även tvungen att avbryta ritualerna för att undvika att Yazids armé (som då inte hade någon respekt för något) skulle påbörja ett krig.Imam lämnade även Mecka o fortsatte mot Irak.

Under månaden Muharram kom Imam Hussein (a.s) till Karbala som då var en ödesplats med väldigt lite befolkning runt omkring. Tillsammans med Imam Hussein (a.s) hade Imam med sig vänner, och kära familjemedlemmar, även kvinnor och barn var med som stod vid Imams sida för att slåss för mänskligheten. Samtidigt som Imams karavan kom fram, hade Yazids armé förföljt Imam hela tiden och var beredda och klara nu för att utföra Yazids befallning på ett ondskefullt och omänskligt sätt.

Det budskapet som Imam Hussein (a.s) ville förmedla i alla fortsatta tider för alla människor är att inte vara rädda för diktatorer, våga stå uppför det som är rätt och eliminera det som är fel även om det kräver att ge sitt liv. Det Imam Hussein (a.s) stod upp för var mänskligheten och räddade Islam genom att ge sitt liv. Slaget i Karbala lever än idag och ger oss människor kraft och styrka, vare sig vi är muslimer eller inte, för att vi alla vet att fred är något vialltid kommer att kämpa för. När vi vill kämpa för något som är rätt, ska vi då alltid tänka på budskapet Imam Hussein (a.s) framförde.

Av: Fazelah Tabassom Abbas