Islam Och Gud!

Vem Är Gud?

Gud är den allsmäktige, härskare över domedagen. Det är Gud som skapat allt från universum, världen, stjärnorna, himmelen och oss människor. Gud är den barmhärtige som förlåter oss människor för de synder vi gör och belönar oss för de goda gärningar vi utför. Framför Gud är alla människor lika värda vare sig man är kvinna eller man. I Islams heliga bok, Koranen förmedlar Allah (s.w.t) att alla ska straffas och belönas lika oavsett om man är maneller kvinna.De som tror på Gud vänder sig alltid till Gud då de behöver hjälp, och ber alltid om hjälp från Gud.Gud är inte beroende av vatten, mat, sömn och annat som vi människor är, varken oss människor är Allah (s.w.t) behövande av utan det är vi som är det. Gud är en och det ska accepteras. Gud är inte synlig, Gud var osynlig, har varit osynlig och kommer alltid att vara osynlig.

Förtroende för Gud!

Alla tror inte på Gud, det är en fråga om förtroende och tro. De som tror på Gud kan säga upp till 110 % säkert att Gud existerar. Det är ett speciellt band som binder människans tro till Allah (s.w.t). Man måste söka djupt ner i sitt eget inre för att finna vägen till Gud. Att säga att Gud inte finns för att man inte kan se Gud, är ingen ursäkt för att inte tro på Gud. Man kan heller inte använda sina 5 sinnen för att bevisa att Gud finns, det vill säga syn, hörsel, känsel, lukt och smak utan det är med hjälp av sitt intellekt man förstår Guds existens. De som förnekar att Gud finns har inte ansträngt sig nog för att ”hitta Gud” vilket betyder att det är deras brist på letandet. Detta kan förklaras med ett exempel. Läraren ber sin elev hämta den blåa pärmen i hyllan, eleven går fram till hyllan, tittar snabbt och kommer tillbaka tomhänt. Läraren undrar varför pärmen inte är med, eleven säger att:

– Jag har letat men det finns inget där.

Läraren går med bort till hyllan flyttar på en pärm och hittar den blåa pärmen och säger att:

– Du hitta inte den för det var brist på ditt letande!

Ett annat logiskt exempel som förmedlar en poäng med logik är att, alla tror på att kärlek existerar men har någon någonsin kunnat hålla/ta i/på kärleken, har någon någonsin kunna stänga kärleken i en burk och skriva en etikett på som säger, ”Kärlek”? Nej, visst går det inte, det är något vi känner av, det är något vi tror på, och visst vore det konstigt om man skulle förneka att kärlek inte finns, så varför Gud?

Gud är Gud!?

Vad är det jag menar med att Gud är Gud. Jo det jag menar är att Gud kan man inte säga är han eller hon. Men när man talar om Gud och säger det som stor i Koranen så kan man använda Han, annars inte! Gud är som sagt Gud och som jag nämnde tidigare är inte Gud behövande av någonting. Det finns en väldigt stor konflikt mellan muslimer och kristna angående Gud, det kristna säger är att Profeten Jesus är Guds son och muslimerna säger att det inte är så. Varför säger kristna så? Jo, det beror på en endast enkel förklaring och det är att Profeten Jesus föddes utan en far och därför sägs det att Profeten Jesus är Guds son. Om kristna har en enkel förklaring har muslimerna ett logiskt svar och det är att Profeten Adam och Heliga Eva skapades helt utan föräldrar, och detta håller kristna med om, så om Gud kan skapa Profeten Adam och heliga Eva utan föräldrar, så visst är det självklart att Gudävenkan skapa ett liv med bara en förälder!

Ett Avslut:

Detta är en liten artikel som förklarar för dig lite djupare om vem Allah (s.w.t) egentligen är. Det är väldigt viktigt att förstå innebörden för någonting innan man drar någon slutsats. Jag hoppas att denna artikel har hjälpt dig om du hade några funderingar eller frågor angående ämnet.

Av: Fazelah Tabassom Abbas