Tålamod och dess belöning

Islam den mest humanistiska religionen som väglett människan till den rätta vägen. Uppmärksammat människan om allt från livet till döden. Du som läser detta ska nu ta en del av en sann händelse som utspelade sig i Medina under Imam Jafar-e-Sadiq (a.s) tid.

En man, mycket bekymrad och upprörd kom till Medina för att träffa sin Imam. De träffades och slog sig ner och samtalade med varandra. Imam Jafar-e-Sadiq (a.s) frågade:

– Allt bra med dig?

Mannen började berätta om sin svåra situation:

– Åh min Imam, jag är helt hopplös. Ingen har jag vid min sida längre helt ensam är jag. Det jag hade, allt från pengar till jobb är förlorat, istället har jag för många skulder.

Mannen fortsatte:

– Åh min Imam allt av det värsta i världen och alla möjliga skulder har jag drabbats av. Även till er, min Imam kom jag med hjälp av lånade pengar.

Imam tröstade honom, och förklarade att lita på Allah (s.w.t) och ha tålamod. Idag har alla människor medlidande för dig och om du kämpar med starkt tålamod kommer alla dessa människorimorgon att önska att de vore i dina skor. För att då kommer du att ha fått belöningen från Allah (s.w.t), och Allah (s.w.t) kommer att ge dig mer än vad du hade förr.  

Kommer du tappa ditt tålamod, sluta lita på Allah (s.w.t) och ge upp kommer din situation att bli värre än någonsin och utan någon belöning och lösning kommer du att vara.

Sammanfattning

Denna sanna händelse berättar mycket för oss människor. Det Islam alltid har förklarat är att människan ska hålla kvar sitt tålamod, inte släppa sin tro och sin andlighet bara för att man går igenom svåra tider i livet.

Människan får aldrig glömma att allt den har i livet är från Allah (s.w.t). Då vi går igenom svåra tider är en prövning för vår tro, vi sätts på prov för att se hur stark den egentligen är. Klarar vi oss igenom alla hinder belönar Allah (.s.w.t) oss med en belöning avgoda och bättre tider än förr. Komihåg att alltid vara tacksam för det du har i livet.

Min bön är att, må Allah (s.w.t) hjälpa alla de som går igenom svåra tider och uppfylla alla de böner som kommer från djupet av hjärtat. Åh Allah (.s.w.t) hjälp alla människor att hitta den rätta vägen, hålla sitt tålamod och sin tro uppe,Ameen.

Av: Fazelah Tabassom Abbas