Gärningarnas återvändo

En pojke var på ett högt berg och började skrika ett ord för att få eko. Hans ord återvände till honom genom ekot, Islam ger en viktig förklaring genom denna händelse om människans gärningar , huruvida dom återvänds.

Alla människor gör både bra och dåliga gärningar under sitt liv. Det vi inte tänker på är att genom våra bra eller dåliga gärningar kommer vi att bemöta dess belöning eller straff , både under vårt tillfälliga liv här på jorden och det viktigaste av allt , Domedagen. För att förenkla denna förklaring brukar man använda ett ordspråk. Ordspråket lyder så här: " Som man sår får man skörda ".

Vår barmhärtiga Gud besvarar en god gärning direkt med belöning till människan för att ge den mer intresse så att han/hon ser att det gav resultat. Har man gjort dåliga gärningar väntar istället Gud med straffet , ger oss lite tid och vill på så sätt se om människan inser felet eller inte.

Glömmer man bort att man syndat eller kanske inte ens inser det är man självklart en syndare men man har alltid en chans att fortfarande bli förlåten av Gud , när som helst, ett minsta lilla ånger från djupet av sitt hjärta räcker att bli förlåten av vår Skapare. Som sagt i livet får vi både belöningar och straffar även om vi inte tänker på det. Men varför? Jo, man kan säga att det är en ”preview (en förvisning)” inför domedagen .

Skillnaden mellan den här världen och domedagen är att här på jorden så länge vi lever har vi alltid en chans att be om förlåtelse men efter döden har vi inte den chansen o vi kan ej heller återvända för att rätta till våra fel o misstag som vi gjort från början till slut under livets gång.

Glöm inte!

På det sättet ett eko kommer tillbaka återvänder på samma sätt dina gärningar.
Kom ihåg : Tappa aldrig hoppet i livet och det är aldrig försent att börja på nytt!

Av : Shirin Abbas