LEKTION 41


NIO SAHEEH SHAKKIJAT

(Tvivel som kräver korrigerande åtgärder)


Nio Shakkijat är sådana att ett Namaz inte blir Batil (ogiltigt), under förutsättningen att de föreskrivna, korrigerande åtgärderna utföres. I så fall behöver man inte förrätta Namaz på nytt.

 1. Shak under ett 4-Rakat Namaz efter båda Sajdah om, huruvida det varit andra eller tredje Rakat. I ett sådant fall bör man betrakta det som tredje Rakat. Namaz skall avslutas efter förrättandet av fjärde Rakat. Därefter skall man förrätta ett 1-Rakat Namaz-e-Ihtijat (säkerhetsbön) i stående ställning.

 2. Shak efter två Sajdah om, huruvida det varit andra eller fjärde Rakat. I ett sådant fall, skall Namaz avslutas genom att man betraktar det som fjärde Rakat och stående förrättar ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat.

 3. Shak efter två Sajdahs om, huruvida det varit andra, tredje eller fjärde Rakat. I ett sådant fall, skall Namaz avslutas genom att man betraktar det som fjärde Rakat och stående förrättar ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat, samt därefter i sittande ställning förrättar ytterligare två Rakat.

 4. Shak efter två Sajdah om, huruvida det varit fjärde eller femte Rakat. I sådana fall, skall man då avsluta Namaz. Därefter skall två Sajdah-e-Sahv omedelbart förrättas.

 5. NOT: I de fyra fallen ovan, betyder "efter två Sajdah" omedelbart efter avslutandet av andra Sajdahs Zikr.

 6. Shak om, huruvida det varit tredje eller fjärde Rakat. I sådana fall avslutas Namaz genom att man betraktar det som fjärde Rakat och förrättar ett 1-Rakat Namaz-e-Ihtijat i stående ställning eller ett 2-Rakat i sittande ställning.

 7. Shak under Kijam (stående ställning) om, huruvida det varit fjärde eller femte Rakat. I ett sådant fall skall man omedelbart sätta sig och avsluta Namaz. Därefter skall man i förrätta ett 1-Rakat Namaz-e- Ihtijat om man står eller ett 2-Rakat om man sitter.

 8. Shak under Kijam, d v s före Roko, om, huruvida det varit tredje eller femte Rakat. I ett sådant fall skall man omedelbart sätta sig. När Namaz avslutats skall ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat förrättas i stående ställning.

 9. Shak under Kijam om, huruvida det varit tredje, fjärde eller femte Rakat. I ett sådant fall skall man omedelbart sätta sig. Sedan man avslutat Namaz skall ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat förrättas i stående ställning och 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat i sittande ställning.

 10. Shak under Kijam om, huruvida det varit femte eller sjätte Rakat. I ett sådant fall måste Namaz omedelbart avslutas och två Sajdah Sahv förrättas.

NOT: I de sista fyra fallen skall två Sajdah-e-Sahv förrättas för ett icke-önskat Kijam.

LEKTION 42


ÅTTA MUBTIL SHAKKIJAT

(Tvivel som gör Namaz ogiltigt)


Åtta Shakkijat är sådana att ett Namaz blir Batil (ogiltigt) när de förekommer. Då måste Namaz förrättas på nytt.

 1. Shak om antalet Rakat i ett 2-Rakat Namaz, såsom Fajr eller Kasr av Zuhr, Asr och Isha.

 2. Shak om antalet Rakat i ett 3-Rakat Namaz, t ex Maghrib.

 3. Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit första, andra eller tredje Rakat.

 4. Shak under ett 4-Rakat Namaz, innan man avslutat 2:a Sajdahs Zikr, oavsett om det gäller första, andra eller tredje Rakat.

 5. Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit andra, femte eller ett högre Rakat.

 6. Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit tredje, sjätte eller ett högre Rakat.

 7. Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit fjärde, sjätte eller ett högre Rakat.

Att under ett 4-Rakat Namaz glömma det antal Rakat som redan genomförts.

LEKTION 43


IHTIJAT-BÖNER OCH SAJDAH-E-SAHV


NAMAZ-E-IHTIJAT

Du har lärt dig att du skall förrätta ett 1-Rakat eller 2-Rakat Namaz-e- Ihtijat om du är osäker på antalet Rakat i detta Namaz. Här skall jag förklara, hur detta Namaz förrättas.

Strax efter förrättandet av det Namaz, under vilket tvivlet uppkommit och som kräver Namaz-e-Ihtijat för sin avslutning och giltighet, skall du resa på dig, utan att vända bort blicken från Kibla eller göra något som gör