LEKTION 26


BÖNETIDER

 1. Subh: Detta börjar med Subh-e-Sadiq och slutar med soluppgången.

 2. Zuhr: Detta börjar vid middagstiden (kl 11.00-13.00) och slutar när endast tiden för fyra Rakat återstår till solnedgången.

 3. Asr: Detta börjar när tiden för fyra Rakat tagit slut vid middagstiden (kl 11.00-13.00) och slutar vid solnedgången.

 4. Maghrib: Detta börjar efter solnedgången, då rodnaden i väster försvunnit, och slutar endast när tiden för fyra Rakat återstår till midnatt.

 5. Isha: Detta börjar sedan tiden för 3 Rakat förflutet efter solnedgången och slutar vid en tidpunkt kring midnatt.


NOT 1: Om en person försummat att utföra Maghrib och Isha vid rätt tid p g a något hinder, skall han be Namaz före Subh, utan Adas eller Kazas Nijat.

NOT 2: Midnatt (kl 24.00) inträffar 12 timmar efter middag (kl 11.00-13.00).


Viss information om tid:

 1. Fazilat-tiden: Det är bättre att be under Fazilat-tiden när böner belönas med mera Sawab.

 2. (a) Subh: Från Subh-e-Sadik fram till den tidpunkten då en rodnad börjar uppträda vid horisonten;

  (b) Zuhr: Från middagen (kl 11.00-13.00) till dess att ett föremåls skugga får samma längd som föremålet;

  (c) Asr: Efter Zuhrs Fazilat-tid fram till tidpunkten då ett föremåls skugga blir två gånger så lång som föremålets längd;

  (d) Maghrib: Efter solnedgången fram till den tid då himlens röda färg på horisonten i väster försvunnit;

  (e) Isha: Efter Maghribs Fazilat-tid.

 3. Reserverade och gemensamma tider:

(a) Zuhr: Tiden för fyra Rakat efter middagen (kl 11.00-13.00) reserveras för Zuhr. Asr-böner som förrättas under denna tid blir Batil;

(b) Asr: Tiden för fyra Rakat före solnedgången reserveras för Asr. Zuhr-böner som förrättas under denna tid blir Batil. Tiden mellan dessa två reserverade tider är gemensam för Zuhr och Asr.

(c) Maghrib: Tiden för tre Rakat efter solnedgången reserveras för Maghrib. Isha-böner som förrättas under denna tid blir Batil.

(d) Isha: Tiden för fyra Rakat före midnatt reserveras för Isha. Maghrib-böner som förrättas under denna tids blir Batil. Tiden mellan dessa två reserverade tider är gemensam för Maghrib och Isha.

LEKTION 27


KIBLA


1. Det är Wajib (ett måste) att ha ansiktet och kroppen vända mot Kibla

 1. Under bönen
 2. Under djurslakt
 3. Det är också Wajib att ha ansiktet och kroppen vända mot Kibla vid tidpunkten för döden och för den dödes ansikte och kropp att vara vända mot Kibla;

 4. medan man ber Namaz-e-Majit; och

 5. under begravningen.


NOT: Det är inte Wajib att ha likets ansikte riktat mot Kibla medan man förrättar Ghusl, Kafan eller Hunut. Men det är Mustahab (Ihtijatan - Konot) om man kan göra så.

 1. Kibla: Kaba är Kibla för den som är i Masjidul-Haram, och Masjidul-Haram är Kibla för hela världen. Hela rymden ovanför Kaba är Kibla.

 2. Om någon är osäker på Kiblas exakta riktning kan han bestämma den från den riktning som muslimers gravar eller Masjid har. Eller så kan han fråga någon.

 3. Om en man inte känner till riktningen, saknar möjlighet att få reda på den och har en stark känsla av att Kibla bör ligga i viss riktning bör han be med ansiktet vänt i den riktningen.

 4. Om han inte har en aning om riktningen skall han be i en riktning, även om det då vore bättre för honom att be fyra gånger i fyra olika riktningar, om tiden räcker därtill. Om tiden inte räcker till, måste han be så många gånger som möjligt.

 5. Om någon misstänker att Kibla måste vara i en av två riktningar måste han be en gång i respektive två riktningar.

 6. Om en person är vänd i en viss riktning och upptäcker - efter Namaz - att riktavvikelsen är 90° eller mera, d v s att Kibla är till höger, vänster eller bakom honom, måste han upprepa bönen, d v s om Namaz-tiden inte tagit slut. Det är Ahvat att läsa upp dess Kaza om Namaz-tiden tagit slut.

 7. Om han upptäcker att riktavvikelsen varit mindre än 90° åt något håll behöver han inte upprepa bönen.

 8. Det är förbjudet att ha ansiktet vänt mot Kibla eller ryggen vänd mot Kibla när man sitter på toalettstolen.

LEKTION 28


BÖNEKLÄDSELN


Vissa villkor har föreskrivits för en Namazis klädsel.

 1. Den måste vara Tahir (ren): Namaz som man förrättar med Najis-tyg på sig är Batil. Ytterligare information härom lämnas nedan.

 2. Den måste vara Muba, ej Ghasbi. Namaz som man förrättar med Ghasbi-tyg på sig är Batil. Tyg som köpts med pengar, på vilka Zakat eller Khums (när Wajib) inte erlagts, är Ghasbi; och Namaz när någon har sådant tyg på sig är Batil.

 3. Klädseln får ej vara gjord av någon djurdel, vars kött inte är Halal. Således förbjuds elefanthår och dyl under Namaz.

 4. Klädseln bör ej vara en del av något dött djur. Kött, hud och fett får tas från ett dött djur om man är säker på att de tagits från ett Zabiha (ett djur som slaktats på föreskrivet sätt). Således är livremmar av läder o dyl förbjudna under Namaz, om man inte är säker på att de tagits från ett Zabiha eller köpts från en muslim. I det sistnämnda fallet måste man vara säker på, eller har anledning att tro, att muslimen köpt dem efter skälig granskning).

 5. Man får inte be i kläder innehållande svett som utsöndrats under eller efter det att kläderna blivit Junub.

 6. Man får inte be i kläder som innehåller svett från ett djur som äter människans avfall.

 7. Endast för män: Kläderna får inte vara gjorda av guld, oavsett om det är rent gult eller en legering därav. Men man får ha guld i fickorna.

 8. Män får ej bära kläder av rent siden.


NOT: Guld och rent siden är Haram för män även vid andra tillfällen.


ANDRA REGLER:

 1. Om en Namazi inte visste att sin kropp eller sina kläder var Najis och upptäcker detta först efter Namaz är dennes Namaz giltigt.

 2. Om han visste att kroppen eller kläderna var Najis, dock glömde detta och bad med kläderna på sig, måste han be på nytt, om tiden räcker till, eller be Kaza om tiden inte räcker till.

 3. Om kläderna blir Najis under Namaz och han har möjlighet att byta kläderna eller rena dem utan att störa Namaz, skall han göra så. Då blir Namaz giltigt. Om han inte byter eller renar kläderna, såsom omnämnts ovan, trots att han hade tid därtill, skall han avbryta Namaz, byta eller rengöra kläderna samt be på nytt. Om han inte har tillräckligt med tid, såsom omnämnts ovan, och han inte har möjlighet att byta kläderna, bör han fortsätta bönen med kläderna på sig. Då blir Namaz giltigt. Samma princip gäller om någon del av hans kropp blir Najis under Namaz. Om han har möjlighet att byta kläderna men inte har något annat att ta på sig får han slutföra Namaz med dessa kläder på sig.

 4. Följande Najasat förlåtes under Namaz:

 1. Blodet som rinner ur ett sår eller tumör, under förutsättningen att det är svårt att rena såret eller tumören. Då bör man åtminstone byta omslaget en gång om dagen. Men om blodet når någon annan från såret eller tumören avlägsen kroppsdel förlåtes det ej. Kroppsdelen måste renas.

 2. Blod (utom Haidh-, Nafas- eller Istihadha-blod, eller från en död kropp, Kafir, eller ett djur vars kött är inte Halal), som täcker ett område som är mindre än Dirhame Baghalli, på kläderna eller en Namazis kropp.

NOT: "Dirhame Baghalli" är ett mått som är ungefär lika stort som pekfingrets spets.

 1. De persedlar som inte kan användas för att skyla Auratain (en människas intima kroppsdelar) p g a av sin litenhet, t ex en liten näsduk, knapp, ring o s v, under förutsättning att de inte tillverkats av Najasat såsom ett lik, hund o s v. Man får inte behålla dessa ting under Namaz, även om man inte har dem på sig.

 2. Kläder till en kvinna som sköter ett spädbarn, under förutsättningen att:

 1. tyget blivit Najis p g a barnets urin;

 2. och hon saknar annan klädsel att byta till. I detta fall får hon rena tyget en gång om dagen. Därefter kan hon strunta i hans urin. Denna Najasatprinciper kan inte överföras från urin till andra Najasat eller från en kvinna till en man, eller från en kvinna som saknar byteskläder till en kvinna som har annan klädsel att byta till.

NOT: Ovannämnda undantag gäller för Najis-tyg. Det betyder ej att andra regler för kläder, som tillverkats av en död kropp eller av ett djur vars kött inte är Halal, ogiltiggörs.

5. Reglerna för kläder man får bära under Namaz gäller även vid Wajib Tawaf.

6. När det inte finns annan klädsel utom Ghasbi, eller av guld, eller av siden, och han måste bära den på grund av kyla eller för att andra personer är närvarande, får han be med den på sig. Men om han är ensam skall han be i ett slutet rum utan kläder.

Samma princip gäller om han inte har andra än Ghasbi-kläder eller om kläderna gjorts av ett dött djur eller av ett Haram-djur. Om det inte finns annan klädsel än en Najis-klädsel, skall han be med denna på sig. Efter Namaz är det bäst om han tar av sig Namaz-klädseln och upprepar bönen utan klädseln på sig.

LEKTION 29


BÖNEPLATSEN

 1. Namaz är ej tillåtet på en Ghasbi-plats. Ägarens tillstånd får vara uttryckligt eller underförstått.

 2. Sajdah-platsen måste vara Tahir. Platser, där man står eller sitter, får vara icke-Tahir, förutsatt att det inte finns någon möjlighet för Najasat att nå en Namazis kropp eller kläder.

 3. Man får inte be på en plats, där bönen inte kan avslutas på föreskrivet sätt eller där fara för livet existerar, t ex på en hårt trafikerad väg under rusningstiden.

 4. Namaz-platsen får ej vara instabil.

 5. Det måste finnas tillräckligt med utrymme så att bedjanden kan stå upprätt och så att Roko och Sajdah kan utföras på korrekt sätt.

 6. Om en man och en kvinna ber på samma plats, måste kvinnan stå minst ett spann (d v s 9 tum [23 cm]; 15 fot [4,6 m] är dock bättre) bakom mannen, eller så bör ett draperi eller vägg anbringas dem emellan.

 7. Den plats, mot vilken pannan trycks under Sajdah, bör inte vara mera än c:a 6 cm högre eller lägre än den plats, där tårna och knäna ställs.


MASJID

Det betonas att Namaz måste förrättas i ett Masjid. Följande prioriteringsordning gäller för Masjid:

 1. Masjidul-Haram (kring Kaba): här motsvarar ett Namaz 100.000 Namaz på annan plats enligt nedan;

 2. Masjidul-Nabi (Medina): här motsvarar ett Namaz 10.000 Namaz på annan plats enligt nedan;

 3. Masjidul-Kufa och Baitul-Mukaddas: här motsvarar ett Namaz 1.000 Namaz på annan plats enligt nedan;

 4. Masjid Jame: här motsvarar ett Namaz 100 Namaz på annan plats enligt nedan;

 5. Marknadens Masjid: här motsvarar ett Masjid 12 Namaz på annan plats.

Vad gäller kvinnor är deras hem bättre än ett Masjid.

Profeten har sagt: På domedagen kommer alla ting att äga tal, och tre skall då klaga inför Allah.

 1. Ett Masjid som försummas, d v s som ingen besöker för att be;

 2. En Alim som människor genom okunnighet om den sanna tron inte utnyttjar; och

 3. Ett exemplar av Koranen som ställs på plats där ingen läser ur den och som förblir belagd med damm. Profeten har också uttalat följande: "Inget Namaz får förrättas i ett Masjids närhet utom i detta Masjid".


Platser, där bönen är Makrooh

Att förrätta bönen på en smutsig plats, på ett slakteri eller på en plats, där en eld brinner, där en eld brinner framför den bedjande, på plats med avbildningar av människor eller djur, eller på plats med ett öppet exemplar av Koranen eller annan bok framför den bedjande är inte bra. Dessutom är det Makrooh att be på en begravningsplats, eller på en grav, eller bakom en grav, eller mellan två gravar, eller på en plats, där en människa står mitt emot. Det är Makrooh att be i Hamam, eller på vägar eller mot en öppen dörr eller på en salthaltig plats eller i ett rum, där någon är Junub.

LEKTION 30


ADHAN OCH IQAMA


Att läsa upp Adhan och Ikama innan man inleder de dagliga bönerna är mycket förtjänstfullt. Dessa anges nedan.


ADHAN


4 x AL-LAHO AKBAR (Allah är den allra störste).

2 x ASH-HADU ALLAA-ILAAHA IL-LAL LAH (Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah.)

2 x ASH-HADU AN-NA MUHAM-MADAR RASOOLUL-LAAH (Jag vittnar om att Muhammed är Allahs sändebud.)

2 x *ASH-HADU AN-NA AMEERAL MO'AMENEENA ALIJ-JAN HUJATUL-LAH (Jag vittnar om att de rättrognas befälhavare, Ali, är Allahs Hujat.)

2 x HAJ-JA ALAS-SALAAH (Skynda till bönen.)

2 x HAJ-JA ALAL FALAAH (Skynda till framgång.)

2 x HAJ-JA ALA KHAJRIL AMAL (Skynda till den bästa gärningen.)

2 x AL-LAHO AKBAR (Allah är den allra störste.)

2 x ALLAA-ILAAHA IL-LAL-LAH (Det finns ingen gud utom Allah.)


*Dessa ord förbehålls Barakat och behöver inte vara en del av Adhan.


IQAMA

Det finns ingen större skillnad mellan Adhan och Iqama. När Ikama läses upp, skall orden "AL-LAHO AKBAR" i början läsas upp. Orden "KAD KAMATISSALAH" (Bönen har förvisso börjat) skall läggas till efter orden "HAJ-JA ALA KHARIL AMAL" och läsas två gånger; "LAA ILAAHA IL-LAL LAAH" i slutet skall endast läsas en gång.