FRÅGOR


Lektioner 2-3

 1. Vilken/vilka av nedanstående var en "Imam", "Panjatan" eller båda två? (a) Hazrat Hassan al Mujtaba. (b) Hazrat Ali al Murtaza. (c) Hazrat Musa al Kazim.

 2. Vilken imam hade den kortaste livslängd och vilken levde längst?


Lektioner 4-7

 1. Vilka böcker uppenbarades för "Ulul-Azam"-profeterna?

 2. Vad heter fastemånaden, Islams nionde månad?


Lektioner 8-13

 1. Bevisa med egna ord att Gud existerar.

 2. Ange ett "Ajat" som bevisar Guds enhet.

 3. Varför är "Kajamat" nödvändigt? När kommer det att ske?

 4. Tillsammans med vilken imam kommer du att kallas på domedagen?


Lektion 14-16

 1. Vid vilken ålder skall en pojke respektive flicka börja fullgöra sina religiösa förpliktelser?

 2. Vid vilken månad skall ett "Hadj" genomföras?

 3. Hur stort "Khums" bör betalas på besparingar som uppgår till 150 kronor?
  Till vilka skall dessa pengar betalas?

 4. När är ett "Djihad" "Wajib"? Skulle du beteckna ett anfall mot ett annat land utan imamens tillstånd och för materiell vinning - som ett "Djihad"?

 5. Vad betyder "Amr-bil-Marof" och "Nahj-Anil-Munkar?

 6. Vad är innebörden av "Tabarra"?

 7. Vad betyder "Alam"?


Lektion 17

 1. Ge fem exempel på vart och ett av följande begrepp!
  "Wajib" - "Haram" - "Makrooh".

 2. Förklara - kortfattat - skillnaden mellan en "Mushrik" och en "Munafik"!


Lektion 18

 1. Vad heter (använd ett ord) följande?
  (a) en sak som lagstridigt övertas från en annan.
  (b) en sak som lagenligt övertas från en annan.

 2. Vad är skillnaden mellan "Muwalat" och "Tartib"? Förklara, med exempel!


Lektion 19

 1. Förklara, huruvida följande är "Najis" eller "Pak":
  (a) En människas urin.
  (b) En kos spillning.
  (c) En orms spillning.
  (d) En död mans hår.
  (e) En muslims lik medan det fortfarande är varmt.
  (f) Svettet på en person som lagenligt är "Junub".


Lektion 20

Beskriv resultatet av följande. Motivera dina svar!

 1. Najasat blandas med mer än ett "Kur" rosenvatten.

 2. En hund dricker vatten som uppgår till exakt ett "Kur".

 3. Ett par droppar urin blandas med en vattenmängd större än ett "Kur".

 4. En bil stänker vatten på dina kläder under ett kraftigt skyfall.

 5. En gris slickar ett kärl.

 6. Du går barfota på fuktig jord med "Najasat" på fotsulorna.

 7. Ett "Najasat" torkas med värme som tillföres ett fast föremål.

 8. En död hund förvandlas till jord.

 9. Du dödar en mygga som lämnar blod på din hand.

 10. En "Kafir" går över till Islam.


Lektion 21

 1. När blir vin och vinbehållaren rena?

 2. Vad betyder "Istibra"?

 3. När du besöker en muslim (som avsiktligt struntar i "Sharia") upptäcker du att en stol är "Najis". När du nästa gång besöker denne råkar du sitta på samma stol med våta kläder på dig. Är dina kläder "Pak" eller "Najis"?


Lektion 22

 1. Vilken "Taharat"-metod gäller sedan man kissat?

 2. Med vilka saker kan "Taharat" utföras sedan man bajsat?

 3. Vilka villkor gäller för "Taharat" med papper?


Lektion 23

 1. Vilka handlingar är "Wajib" vid "Wudho"?

 2. Beskriv "Wudhos" "Sunnat"?


Lektion 24

Lämna en kort förklaring till följande handlingar:

 1. En man förrättar "Wudho" på en plats, där "Tillträde förbjudet utan tillstånd" står på en skylt.

 2. En man förrättar "Wudho" i en park.

 3. Du hjälper en vän förrätta "Wudho" genom att hälla vatten på dennes hand.

 4. Ett kärl av silver används till "Wudho".

 5. Du förrättar "Wudho", dock utan att rena en fot som var "Najis".

 6. En kvinna förrättar "Wudho" med lack på sina naglar.

 7. En kvinna förrättar "Wudho" med hårfärg på händerna.

 8. Du häller vatten på en hand och börjar med fingrarna samt fortsätter mot armbågen.


Lektion 25

När blir följande "Namaz" "Wajib"?

 1. "Namaz-e-Ajat".

 2. "Namaz-e-Ijara".

 3. "Namaz-e-Majit".

 4. "Namaz-e-Eedain".


Lektion 26

 1. En man förrättar ett "Rakat" på en minut. Klockan är 18.26. Solen går ner 18.30, men han har inte ännu hunnit förrätta "Zuhr" och "Asr". Vilken "Namaz" bör han förrätta först? Varför?

 2. En man förrättar "Isha" kl 18.15, den exakta startpunkten för "Maghrib". Är hans bön giltig? Varför?

 3. Skilja mellan "Fazilat"-tid och reserverad tid!


Lektion 27

 1. Hur fastställer du riktningen för "Kibla" när du befinner dig i en muslimsk by?

 2. Hur skall man be när man är osäker på "Kiblas" riktning?

 3. Mot vilken riktning skall man på stå när man gör toalettbesök?


Lektion 28

Beskriv resultatet av följande handlingar! Motivera Dina svar!

 1. (a) Ett "Namaz" förrättas när man har "Tahir Ghasbi"-kläder på sig.
  (b) Det finns katthår på en Mosallis kläder.
  (c) En livrem, som tillverkats av koläder, bärs under bönen.
  (d) En kvinna bär en guldring under bönen.
  (e) En man har en näsduk av rent siden i en ficka under bönen.
  (f) En man ber i kläder på vilka det finns några droppar "Kafir"-blod.
  (g) En man ber på en torr "Najis"-plats, men "Sajdah"-platsen är "Tahir".

 2. Under vilka omständigheter får en person be utan att ha några kläder på sig?


Lektion 29

 1. Hur belönas ett Namaz i ett "Masjidul-Haram"?

 2. Hur belönas ett Namaz i ett "Masjidul-Jame"?


Lektion 30

 1. Är "Adhan" och "Ikama" "Wajib"?

 2. Är "Ash-hadu An-na Ameeral Mo'ameneena Alij-jan Hujatul-Lah" en del av "Adhan" eller "Ikama"?


Lektion 31-38

 1. Är följande "Wajib-e-Rokni", "Wajib-e-Ghair-rokni" eller "Sunnat"?
  "Roku" - "Muwalat" - "Zikr-Sajdah" - "Salawat" efter "Zikr-Roko" - "Tashahud" - "Nijat" - "Kijam" vid "Takbirat-ul-Ihram" - "Salaam" - "Same Allaho Liman Hamidah" - "Konot" - "Kirat" - "Tartib".

 2. Vad blir resultatet av följande:

 3. (a) Du hoppar avsiktligt över "Konot" i ett "Namaz".

  (b) Förutom de sju föreskrivna kroppsdelarna trycker du även din näsa mot marken under "Sajdah".

  (c) Du glömmer "Takbirat-ul-Ihram" efter "Nijat".

  (d) Av misstag hoppar du över ett "Sajdah" under ett "Namaz".

  (e) Under "Sura" "Al-Hamd" håller du din kropp avsiktligt i rörelse.

 4. Vad är skillnaden mellan "Wajib-e-Rokni" och "Wajib-e-Ghair-e-Rokni"


Lektion 39

Beskriv handlingar som gör en bön ogiltig!


Lektion 40-41

Vad ska du göra i följande situationer?

 1. Under "Roko" blir du osäker på, om du verkligen uppläst "Sura-e-Al-Hamd".

 2. Under en "Maghrib"-bön blir du osäker på, om det skett i 2:e eller 3:e "Rakat".

 3. Under ett 4-"Rakat" bön blir du osäker på, om du förrättat 1:e "Rakat" vid tidpunkten för "Tashahud".

 4. Under "Maghrib" blir du osäker på, om du förrättat din "Asr"-bön på rätt sätt.

 5. I en 4-"Rakat"-bön före andra "Sajdah", blir du osäker på, om detta är 2:e eller 3:e "Rakat".


Lektion 42

Ange den korrigerande procedur när du är osäker i följande situationer:

 1. Under en 4-"Rakat"-bön blir du osäker på, om detta är 3:e eller 4:e "Rakat".

 2. Efter båda "Sajdah" blir du osäker på, om det är 2:e, 3:e eller 4:e "Rakat".

 3. Efter två "Sajdah" blir du osäker på, om det är 2:e eller 4:e "Rakat".

 4. Under "Kijam" blir du osäker på, om det är 5:e eller 6:e "Rakat".


Lektion 43

 1. Förklara - med exempel - när "Sajdah-e-Sahv" är "Wajib"!

 2. När blir "Namaz-e-Ihtijadj" "Wajib"?

 3. Hur förrättas "Sajdah-e-Sahv"?


Lektion 44-45

 1. Förklara skillnaden mellan "Ghusl-e-Tartibi" och "Ghusl-e-Irtimasi"!

 2. Vad är "Wajib Ghusl" för en man?

 3. Får en "Junub"-person beträda "Imamvada" för att åhöra "Majlis"?

 4. Får en "Junub"-person uppläsa Koranen utantill?


Lektion 46

 1. Vilka minimitider gäller för "Haidh"- och "Nifas"-perioder?
  Vilka maximitider gäller?

 2. Vilka saker är "Haram" under "Haidh"- och "Nifas"-perioder?

 3. Kan "Haidh" börja innan en flicka fyllt 10 år?


Lektion 47

 1. Vad är "Istihadha"?

 2. Förklara skillnaden mellan "Istihadha Mutawassita" och "Istihadha Kathira"!

 3. Vilket förfarande skall tillämpas vid "Istihadha Kalila"?


Lektion 48

 1. (a) Vid middagstiden (kl 11.00-13.00) har du inget vatten men det finns möjlighet för dig att få tag på vatten långt före solnedgången. Får du förrätta "Tajammum" och "Dhuhr" vid middagstiden?

 2. (b) En person har fått rådet att under inga omständigheter använda kallt vatten för att förrätta "Wudho" eller "Ghusl". Bör han förrätta "Tajammum" för sina böner?

  (c) Om vattnet endast räcker till "Wudho" om din häst eller ko blir utan, bör du använda detta vatten till "Wudho"?

 3. Nämn de ämnen på vilka "Tajammum" tillåtes!


Lektion 49

 1. När blir en "Ajat"-bön "Wajib"?

 2. Vilken metod tillämpas vid "Ajat"-bönen?


Lektion 50

 1. Vad betyder "Wajib-e-Takjiri"?

 2. Vilka villkor gäller för fredagsbönen?


Lektion 51

 1. Är "Eedain"-bönen "Wajib" nuförtiden?

 2. Vilken metod tillämpas vid "Eedain"-bönen?


Lektion 52

 1. Förklara några av "Jamat"-bönens sociala fördelar!

 2. Ange några av "Jamat"-bönens andliga fördelar!


Lektion 53

 1. Vad betyder "Wajib-e-Kifai"?

 2. Vilken metod tillämpas vid "Namaz-e-Majit"?

 3. Är "Wudho" eller "Ghusl" "Wajib" vid "Namaz-e-Majit"?


Lektion 54

 1. Vilka villkor gäller för att en fasta skall bli giltig?

 2. Vilka personer befrias från fastan?


Lektion 55

 1. Förklara hur följande handlingar påverkar fastan!

 2. (a) En person nedsänks i vatten tills vattnet når bröstet.

  (b) En person, som glömt att han fastar, dricker en halvliter vatten.

  (c) En person utelämnar avsiktligt "Ghusl-e-Janabat" fram till "Subh-e-Sadik".

 3. Vad är "Kaffara" för en äldre person som inte kan fasta?En kompletterande förklaring till punkt nr 1 i Lektion 29:

Om någon bor i en hyrd våning och - av någon anledning - inte kan betala hyran till hyresvärden måste han begära hyresvärdens tillstånd att få bo kvar i våningen utan att betala någon hyra.

Om ägaren är okänd, eller om man inte vet var han befinner sig, klassificeras våningen som "Mal-e-Majhul-ul-Malik" (något, vars ägare är okänd). Sådant blir imamens (AS) egendom. Och under dennes Ghaibat är det Mujtahid som bestämmer.

Således bör sådana fall hänskjutas till Mujtahid för ett avgörande.