LEKTION 1


KALEMA

LA ILAAHA ILLALLAAH

MUHAMMAD-UR-RASUUL-ULLAAH

ALIJ-UN WALIJ-ULLAAH

WASI-JO-RASULIL-LAAH

WA KHALIFATOHO BILA FASL


KALEMAS BETYDELSE

La Ilaaha illal-lah Det finns ingen Gud utom Allah.

Muhammadur Rasul-ullah Vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) är Guds budbärare.

Alij-jun Walijul-lah Hazrat Ali (AS) är Allahs Wali (avhållne).

Wasi-jo-Rasulillah Hazrat Ali (AS) är profetens apostel.

Wa Khalifatoho Bila Fasl Och han är profetens första kalif.

LEKTION 2


PANJATANS NAMN

1. Hazrat Muhammed Mustafa (SAW)
2. Hazrat Ali (AS)
3. Hazrat Bibi Fatima (SA)
4. Hazrat Imam Hassan (AS)
5. Hazrat Imam Hussein (AS)


DE 14 MASOMEEN

Vår heliga profet, Hazrat Muhammed Mustafa (SAW), hans dotter Bibi Fatima Zehra (SA) och de 12 imamerna (apostlarna) bildar gruppen som kallas "de 14 Masomeen" (de ofelbara och syndfria).

LEKTION 3


Det har funnits blott tolv IMAMER (Apostlar):

1. ALI al-Murtaza(AS), (den nöjda), (23 f.H. - 40 e.H). Son till profetens farbror, Abu Talib, och gift med vår upplysta fru, Fatima, profetens dotter.

2. HASSAN al-Mujtaba(AS), (den utvalde), (3 e.H. - 50 e.H). Alis och Fatimas äldste son.

3. HUSSEIN Syed-us-Shuhuda(AS), (huvudmartyren), (4 e.H. - 61 e.H.). Alis och Fatimas andre son.

4. ALI Zain-ul-Abedin(AS), (de tillbedjarnas prydnad), (38 e.H. - 95 e.H.).

5. MUHAMMED Baqir(AS), (kunskapsspridaren), (57 e.H. - 114 e.H.).

6. JA'FAR Sadiq(AS), (den sanne), (83 e.H. - 148 e.H.).

7. MOOSA Kazim(AS), (den tålsamme), (128 e.H. - 183 e.H.).

8. ALI Raza(AS), (den accepterade), (153 e.H. - 203 e.H.).

9. MUHAMMED Taqi(AS), (den fromme), (195 e.H. - 220 e.H.).

10. ALI Naqi(AS), (den rene), (214 e.H. - 254 e.H.).

11. HASSAN Askari(AS), (den som har en här), (232 e.H. - 260 e.H.).

12. MUHAMMED Mahdi(AS), (vägvisaren), (255 e.H. vår tids Imam).

Dessa är de enda rättmätiga imamerna (apostlarna). Det har inte funnits fler än 12 imamer.

Den tolfte imamen lever än i dag, dock i det fördolda. Han återkommer vid en tidpunkt som bestäms av ALLAH. Han är DEN VÄNTADE och den Mahdi som kommer att förnya och vidaresprida den islamiska läran över hela världen.


NOT. När helst vi hör eller yttrar profetens namn bör vi uppläsa Salawat. Och närhelst vi hör eller yttrar namnen på en av Masomeen bör vi säga "Alaihis-salaam" (Allahs frid vare över honom). På motsvarande sätt skall vi visa vår vördnad genom att resa oss närhelst vi hör eller yttrar namnet på vår tids imam (den tolfte imamen).

LEKTION 4


SALAWAT

ALLAHUMMA SALLE ALA MUHAMMADIN WA AALE MUHAMMAD

"O Allah ! Skänk vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) och hans Ahlulbait Din välsignelse."

LEKTION 5


ULUL-AZAM-PROFETERNAS NAMN

Det har funnits 5 Ulul-Azam-profeter:

1. Hazrat Nuh (AS);
2. Hazrat Ibrahim (AS);
3. Hazrat Musa (AS);
4. Hazrat Isa (AS); och
5. Hazrat Muhammed Mustafa (SAW)