YA ALI MUSHKILKOSHA
YA ALI MUSHKILKOSHA- MAJLIS

Moharram Majalis 1429 A.H
Maulana Jafar Abbas Saheb
Efforts: www.maulanajafarabbas.com

Maulana Mirza Jafar Abbas Saheb

Recited at:
Mehfil-e-Shah Khurasan - Mumbai -2008

In Mp3

1rst Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD
2nd Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD
3rd Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD

 

 

 

Recited at:
Khoja Masjid - Bandra -2008

In Mp3

1rst Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD
2nd Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD
3rd Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD
4th Majlis 1429 A.H
DOWNLOAD